Декларация за поверителност

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

 

Обща информация 

От 25 май 2018г. влиза в сила нов „Общ регламент относно защитата на данните" - Регламент (ЕС) 2016/679 или т.нар. GDPR (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка. 

В качеството си на оператор на електронния магазин www.gumi365.bg и администратор на лични данни ГУМИ365 ЕООД, отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира, обработва и съхранява лични данни отговорно и законосъобразно и единствено дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата. 

 

Информация относно Администратора на лични данни: 

Наименование ГУМИ365 EООД 

ЕИК:20410225

Номер на удостоверение за администратор на личните данни №428616

Седалище и адрес на управление:
гр. София - 1113, ул. „Тинтява“ № 22, ап.13 

Адрес за упражняване на дейността:
гр. София - 1113, ул. „Тинтява“ № 22, ап.13   

Данни за кореспонденция:
гр. София - 1113, ул. „Тинтява“ № 22, ап.13   
E-mail: office@gumi365.bg 
Телефон.: 070035953, 088 967 0102

 

Информация относно компетентния надзорен орган: 

Наименование: Комисия за защита на личните данни 

Седалище и адрес на управление:
гр. София - 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 

Данни за кореспонденция:
гр. София - 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 

Телефон: 02/915 3518 

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg 

„ГУМИ365 ЕООД“ ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни: 

Чл. 1. (1) ГУМИ365 ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването от Вас на сайта www.gumi365.bg за покупко-продажбата на гуми за леки, лекотоварни автомобили, джипове, гуми за off road и мотоциклети и допълнителни услуги, свързани с търговията на гуми, за което се сключват договори с дружеството, на основание чл. 6, ал. 1 Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното: 

* спазване на законово задължение, което се прилага спрямо ГУМИ365 ЕООД. Например: по Закона за счетоводството;  

* изпълнение на задълженията на ГУМИ365 ЕООД по договор за доставката на гуми, сключем между дружеството и Вас, или за предприемане на стъпки за сключване на договор; 

* изрично получено съгласие от Вас като регистриран потребител в сайта; 

* за целите на легитимния интерес на ГУМИ365 ЕООД. 

(2) ГУМИ365 ЕООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като посетители и ползватели на сайта www.gumi365.bg. Спрямо личните данни, които Вие предоставяте, използвайки нашите услуги, ГУМИ365 ЕООД действа в качеството си на Администратор на лични данни. 

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни: 

Чл. 2. (1) ГУМИ365 ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с предоставяната от нас преддоговорна информация, свързана с избора и евентуалната покупка на гуми за леки, лекотоварни автомобили, джипове, гуми за off road и мотоциклети и допълнителни услуги, във връзка с изпълнението на договорни отношения между нас за доставката на гуми, за което Вие слючвате договор с дружеството, за гаранционните ангажименти по отношение на закупените от Вас гуми, включително за следните цели: 

* създаване на клиентски профил и осигуряване на възможност за използване на пълната функционалност при използването на сайта www.gumi365.bg

* индивидуализация на страна по договор за доставката на гуми; 

* за изпълнение на гаранционните задължения на ГУМИ365 ЕООД по отношение на закупените от Вас гуми от сайта; 

* счетоводни цели; 

* вътрешни статистически цели; 

* обезпечаване на изпълнението на договора за доставка и ганационно покритие на закуените от Вас гуми; 

* подобряване и индивидуализиране на предоставяните услуги чрез предлагане на подходящи за Вас оферти, други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас; 

* комуникации – за да се свързваме с Вас чрез мейл, чрез SMS или чрез известие в чата във връзка с нашите Услуги / Платформа, за да потвърдим регистрацията Ви, за да Ви информираме в случай, че поръчката Ви е изпълнена или че не може да бъде изпълнена, както и за други съобщения за и във връзка с продуктите на сайта. Тъй като е наложително да Ви предоставяме такива съобщения, може да не е предоставена възможност да откажете тяхното получаване.

* маркетинг –  може да получавате маркетингови съобщения от нас, в случай чe сте съгласили и:

  • сте поискали такава информация от нас; и/или
  • сте предоставили Вашите данни, когато сте реализирали участие в конкурс, организиран на фейсбук страницата ни; и/или
  • сте регистрирани за промоция.

(2) ГУМИ365 ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни: 

* законосъобразност, добросъвестност и прозрачност; 

* ограничение на целите на обработване; 

* съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни; 

* точност и актуалност на данните; 

* ограничение на съхранението с оглед постигане на целите; 

* цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни. 

(3) ГУМИ365 ЕООД може да обработва и съхранява личните данни и с цел защита на следните си легитимни интереси: 

* изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи, ГДБОП и други държавни, и общински органи. 

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява ГУМИ365 ЕООД? 

Чл. 3. (1) ГУМИ365 ЕООД извършва следните операции с личните данни за следните цели: 

* Регистрация на клиентски профил - целта на тази операция е създаване на профил, който да съдържа основната информация, необходима за идентифициране на клиента, неговите адреси за доставка и адрес за кореспонденция, данните за фактура и данни за неговите превозни средства, като към клиентски профил се добавя и информация за историята на неговите покупки и предпочитанията на клиента по отношение на определени артикули в магазина. 

* Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор между ГУМИ365 ЕООД и търговски партньор или клиент и неговото администриране; 

* Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до промени в поръчката, параметрите на избрани от тях продукти, срокове, права и задължения, неизпълнение съгласно параметрите на договора, гаранционно задължение по отношение на закупените продукти съгласно установените срокове на гаранционното покритие. 

* Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят ги да получават; 

* Комуникация чрез функцията за чат на нашия сайт – когато използвате функцията за чат, за да комуникирате с нас, ние събираме информацията, която Вие избирате да предоставите, като получаваме и името Ви и допълнителна информация за Вас от Вашия фейсбук профил, ако сте избрали да се свържете с нас във Фейсбук.

* Информация, която може да събираме автоматично, когато осъществявате достъп до нашия сайт или използвате нашите Услуги:

- информация за устройството – специфична информация за устройството, като операционна система, версия, уникални идентификатори;

- информация за местоположението – в зависимост от разрешенията на устройството Ви, информация за действителното Ви местоположение на база IP адрес

(2) ГУМИ365 ЕООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания: 

А/ Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, ЕГН, адрес, електронна поща и телефон, данни за доставка, данни за фактура на физическо лице, име от фейсбук профил, използвано за връзка с нас през чата на сайта) 

Б/ Цели, за които се събират данните: 

1) Когато сме задължени да спазим законово или регулаторно задължение;

2) За изпълнение на преддоговорни и договорни отношения по избора, поръчката и доставката на гуми;

3) За регистрацията на клиентски профил на нашия сайт; 

4) За осъществяване на връзка с Вас по отношение на направена поръчка в сайта, по отношение на направена „Бърза поръчка“, потвърждение на условия на доставка по конкретна поръчка;

5) За изпращане на информация към клиента при изрично изразено желание за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения - ако се абонирате за нашия бюлетин, ние ще използваме данните, изисквани или предоставени отделно от Вас, за да ви изпращаме редовно нашия бюлетин по електронна поща въз основа на Вашето съгласие в съответствие с член 6, параграф 1, буква а). от GDPR.

Дерегистрацията от бюлетина е възможна по всяко време и може да бъде направена или чрез съобщение до и-мейла за контакт, описан по-долу, или чрез специален линк в бюлетина. 

(3) ГУМИ365 ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното: 

* разкриват расов или етнически произход; 

* разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации; 

* генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация. 

(4) Личните данни се събират от ГУМИ365 ЕООД от лицата, за които се отнасят. 

(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни. 

Срок на съхранение на личните Ви данни: 

Чл. 4. (1) За да определим подходящия период на запазване на личните Ви данни, ние вземаме предвид количеството, естеството и чувствителността на личните Ви данни, потенциалния риск от вреди от неразрешено използване или разкриване на Вашите лични данни, целите, за които обработваме Вашите лични данни и дали можем да постигнем тези цели чрез други средства и приложимите законови изисквания. 

(2) За целите на изпълнение на договора с Вас ние съхраняваме Вашите лични данни за периода на гаранционния срок на закупените продукти. Съгласно законите на Република България, ние сме задължени да съхраняваме част от вашите документи за 5 години години. След този период личните Ви данни, които се съхраняват при нас, ще бъдат необратимо унищожени. Всички лични данни, съхранявани от нас за известия за маркетинг и рекламни съобщения, ще се съхраняват от нас до момента, в който ни уведомите, че повече не желаете да получавате тази информация. След изтичането на този срок, ГУМИ365 ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне. 

(3) ГУМИ365 ЕООД ще Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на ГУМИ365 ЕООД или друго. 

(4) ГУМИ365 ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на Вашата регистрация.

(5) Можете да поискате да спрем да ви изпращаме маркетингова комуникация по всяко време, като кликнете върху връзката за отказване в имейла или в изпратения до Вас SMS или като промените настройките за комуникация в профила си.

Предаване на Вашите лични данни за обработване: 

Чл. 5. (1) ГУМИ365 ЕООД предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679. Такива обработващи лични данни са:

- куриерски фирми, които изпълняват конкретна поръчка за доставка на гуми (когато сте избрали тази опция за доставка). Ние препращаме Вашият имейл, адрес и телефонен номер на доставчика на куриерски услуги, така че те да могат да се свържат с Вас преди доставката с цел уведомяване за ден, час и начин на доставката;

- счетоводни фирми, които изпълняват дейности по счетоводното обслужване на дейността на фирмата;

- фирми, които окачествяват стоки във връзка с гаранционни ангажименти на ГУМИ365 ЕООД по отношение на продадени стоки;

- платежни оператори, които обслужват някои от платежните инструменти, предоставени като възможност за избор на палтежен оператор на сайта www.gumi365.bg;

- информационният бюлетин може да се изпраща като част от обработка от наше име от доставчик на услуги, на който предаваме вашия имейл адрес;

- ИТ доставчици за целите на разработване и техническа поддръжка на системите на ГУМИ365 ЕООД;

- доставчици на реклами и анализи – с цел да подобрим услугите си, понякога ще споделяме неподлежащатата на персонализиране информация с доставчиците на анализи, които ни помагат да анализираме как потребителите използват Платформата / Услугите. Споделяме информацията си с тях в неподлежаща на идентифициране на субектите форма за наблюдение и отчитане на ефективността на предоставяните кампании на нашите бизнес партньори и за анализ на самия бизнес.

(2) Не позволяваме на третите страни - доставчици на услуги да използват Вашите лични данни за собствени цели и единствено им позволяваме да обработват Вашите лични данни само за определени цели и в съответствие с нашите указания.

(3) ГУМИ365 ЕООД не предоставя Ваши лични данни на трети държави или международни организации, извън ЕС. В случай, че такава нужда възникне, ГУМИ365 ще Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации, освен ако причина за такова предаване на данни не изисква спазването на условия за ограничаване на уведомяването, налагани от Закон или друг нормативен акт, въз основа на които са били изискани.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни 

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни. 

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от ГУМИ365 ЕООД за конкретна цел, за която е изискано изричното Ви съгласие за обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на „Уведомление за отказ за упражняване на права“, в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679, раздел 1, член 12, параграф 4.

(2) ГУМИ365 ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните. 

Право на достъп 

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от ГУМИ365 ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас. 

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с Вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни. 

(3) ГУМИ365 ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма, на база „Искане за предоставяне на потвърждение и достъп до обработвани лични данни, в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27.04.2016 г., раздел 2, члeн 15.“ 

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но ГУМИ365 ЕООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията. 

Право на коригиране или попълване 

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас, посредством корекцията им във Вашия клиентски профил в сайта или чрез попълване и изпращане до нас на „Искане за коригиране на обработвани лични данни, в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. раздел 2, член 16.“ 

Право на изтриване („да бъдеш забравен“) 

Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от ГУМИ365 ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а ГУМИ365 ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания: 

* личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; 

* Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването; 

* Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество; 

* личните данни са били обработвани незаконосъобразно; 

* личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо ГУМИ365 ЕООД; 

(2) ГУМИ365 ЕООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва: 

* за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; 

* за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени; 

* по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; 

* за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели; 

* за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. 

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете „Искане за изтриване на обработвани лични данни, в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г., раздел 2, член 17.“ 

(4) ГУМИ365 ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права. 

Право на ограничаване 

Чл. 10. Вие имате право да изискате от ГУМИ365 ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, посредством „Искане за ограничаване на обработването на лични данни, в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. раздел 2, член 18“, когато: 

* оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на ГУМИ365 ЕООД да провери точността на личните данни; 

* обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено; 

* ГУМИ365 ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции; 

* Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на ГУМИ365 ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси. 

Право на преносимост 

Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на сайта www.gumi365.bg на ГУМИ365 ЕООД, като подадете до нас „Искане за пренасяне или прехвърляне на обработвани лични данни, в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г., раздел 2, член 20.“ 

(2) Вие можете да поискате от ГУМИ365 ЕООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо. 

Право на получаване на информация 

Чл. 12. Вие можете да поискате от ГУМИ365 ЕООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити, като ни изпратите „Искане за уведомяване при коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на лични данни, в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. раздел 2, член 19“. ГУМИ365 ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия. 

Право на възражение 

Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от ГУМИ365 ЕООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг, чрез изпращане до нас на „Възражение срещу обработването на лични данни, в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. раздел 2, член 21.“ 

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни 

Чл. 14. (1) Ако ГУМИ365 ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети, посредством „Уведомление за нарушение на сигурността на личните данни, в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г., раздел 2, член 34, параграф 1.“ 

(2) ГУМИ365 ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако: 

- е предприело подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността; 

- е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви; 

- уведомяването би изисквало непропорционални усилия. 

Лица, на които се предоставят личните ви данни 

Чл. 15. За изпълнение на поръчки по доставката на гуми, за водене на счетоводството на компанията, съгласно законовите изисквания в Р България, при запитвания от страна на НАП, ГДБОП и др. компетентни органи, за статистически цели и др. непротиворечащи на Регламента случаи. 

Чл. 16. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави, извън ЕС.  

Други разпоредби 

Чл. 17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, чийто данни за кореспонденция са посочени най-горе. 

Чл. 18. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, споменати в настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните. 

Чл. 19. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита. 

Чл. 20. Когато възлагате на ГУМИ365 ЕООД да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, ГУМИ365 ЕООД действа в качеството на обработващ личните данни. 

Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy) 

Чл. 21. Сайтът на ГУМИ365 ЕООД използва бисквитки (cookies). Бисквитките са малки текстови файлове с информация, изпращани от страниците на Сайта към браузъра на Клиента, които целят да улеснят Клиента и да подобрят функционалността на Сайта. Някои от "бисквитките", които използваме, се изтриват след края на сесията на браузъра, т.е. след затваряне на браузъра ви (така наречените бисквитки за сесии). Други "бисквитки" остават на устройството Ви и ни позволяват да разпознаем браузъра Ви при следващото ви посещение (постоянни "бисквитки") и Сайтът да бъде адаптиран спрямо Вашите предпочитания. Например, те помагат да бъде запомнено потребителското име на Клиента и неговите предпочитания, да бъде анализирана посещаемостта на Сайта и да бъдат препоръчани Стоки, които вероятно ще представляват интерес за Клиента. Бисквитките обикновено съдържат името на Сайта, към който принадлежат, времето, за което се съхраняват на устройството на Клиента, и уникален номер.

Фиксирани бисквитки

Тези които се съхраняват за неограничен период от време от браузъра на устройството на Клиента, за улеснение при използването на Сайта. Такива са само необходимите бисквитки, които се използват, за да могат Клиентите да имат достъп до Акаунтите си на Сайта или за да бъдат обработени техните Поръчки.

Временни бисквитки

Са тези, които се съхраняват временно на устройството на Клиента. Те са два вида:

Функционални бисквитки, които позволяват да бъдат запомнени предпочитанията на Клиента, като например Стоките, към които проявява интерес, и други персонални настройки. Тези бисквитки също улесняват Клиента, като му спестяват време и усилия, когато пазарува от Сайта.

Бизнес бисквитки, които се използват с цел анализ на представянето на Сайта и използването му от Клиентите. Те позволяват персонализиране на предлаганото съдържание на Сайта и бързо идентифициране и отстраняване на различни проблеми. Такива са например бисквитките, чрез които се установява кои Стоки представляват най-голям интерес за Клиентите.

Задължителни бисквитки 

Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, с тези бисквитки ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език, а цените - спрямо валутата и ДДС за съответната държава. Такива бисквитки са също тези за включване на кеширане и др. 

Аналитични бисквитки 

Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите клиенти работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. За Google Analytics използваме също анонимизиране на IP адресите посредством _anonymizelp. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца. 

Функционални бисквитки 

Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, да достъпвате данните в него, да ни пишете на чата, както и да запомняте ваши предпочитания за начина, по който да се зарежда информацията на нашия сайт. 

Бисквитки за прецизно таргетиране 

Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Twitter, Adwise и др. 

Продължителността на съхранението може да се намери в общия преглед на настройките на "бисквитките" на вашия уеб браузър. Можете да настроите браузъра си, така че да сте информирани за използването на бисквитки и да решавате индивидуално за приемането им, или по принцип изключване приемането на бисквитки за специални случаи. Всеки браузър се различава по начина, по който управлява настройките на "бисквитките". Това е описано в менюто за помощ на всеки браузър, което обяснява как да промените настройките на "бисквитките". Те могат да бъдат намерени за съответния браузър под следните връзки:

Internet Explorer ™: http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Safari ™: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=bg

Chrome ™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647

Firefox ™ https://support.mozilla.org/bg/kb/cookies-allow-and-recognize

Opera ™: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html

При първото посещение на Сайта се появява изрично съобщение, че се използват бисквитки. Съобщението продължава да се появява при всяко следващо посещение на Сайта, докато Клиентът потвърди, че разбира.

Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности. 

Дружеството може да използва бисквитки на трети страни, които да помогнат при извършване на търговската му дейност, проучване на пазара, проследяване статуса на направените Поръчки и за подобряване на функционалностите на Сайта.

Използване на Google (Universal) Анализ за уеб анализи

Чл. 22. Дружеството използва Google Analytics, услуга предоставяна от Google Inc., за да наблюдава трафика на Сайта. Google Inc. са част от Споразумение за поверителност на ЕС и САЩ (EU-US Privacy Shield), който изисква от тях да предоставят подобна защита на личните данни, споделяни между Европа и САЩ. За повече подробности вижте Европейска комисия: Споразумение за поверителност на ЕС и САЩ.

Винаги можете да оттеглите съгласието си с ефект за в бъдеще чрез изтеглянето на приставката на браузъра на разположение на следния адрес и инсталирате: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Това предотвратява събирането на данни, генерирани от "бисквитката", и свързано с използването на уебсайта (включително вашия IP адрес), както и обработката на тези данни от Google.

Като алтернатива на приставката за браузър можете да кликнете върху тази връзка, за да предотвратите събирането от Google Анализ на този уебсайт в бъдеще. В браузъра ви се съхранява "бисквитка" за отказване. Ако изтриете "бисквитките", ще бъдете помолени отново да дадете съгласието си.

Социални медийни PlugIns

Чл. 24. Използването на социалните приставки от Facebook - Нашият уеб сайт използва социални плъгини ("плъгини") от социалните мрежи. За да увеличите защитата на данните си, когато посещавате нашия уеб сайт, плъгините се интегрират в сайта чрез така нареченото "решение с 2 кликвания". Тази интеграция гарантира, че когато посещавате страница на нашия уеб сайт, която съдържа такива плъгини, не се установява връзка със сървърите на съответната социална мрежа. Само когато активирате приставките, браузърът Ви създава директна връзка със сървърите на съответната социална мрежа.

След това съдържанието на съответния плъгин се предава директно на вашия браузър от свързания доставчик и се интегрира в страницата. Чрез интегрирането на приставките доставчиците получават информацията, която браузърът ви е осъществил достъп до съответната страница на нашия уебсайт, дори ако нямате профил със съответния доставчик или в момента не сте влезли в профила си. Тази информация (включително IP адресът ви) се предава от вашия браузър директно на сървър на съответния доставчик (вероятно в САЩ) и се съхранява там. Ако взаимодействате с плъгините, например като кликнете върху бутона "Подобно" или "Споделяне", съответната информация се предава директно на сървър на доставчика и се съхранява там. Информацията ще бъде публикувана и в социалната мрежа и ще бъде показана на вашите контакти. За целта и обхвата на събирането на данни и по-нататъшната обработка и използване на данните от Фейсбук, както и опция за контакт и свързаните с тях права и настройки за защита на поверителността ви, моля, направете справка с декларацията за поверителност на доставчика: http://www.facebook.com/policy.php

Какви мерки за сигурност сме предприели в ГУМИ365 ЕООД по отношение сигурността на личните данни, които съхранявате на нашата инфраструктура? 

Чл. 25. Сигурността на всеки тип информация, включително и лични данни, намиращи се на нашата инфраструктура е приоритет за нас като компания. Сигурността е нещо, с което не можем да си позволим компромиси. Цялата информация, която получаваме за Вас, се съхранява на защитени сървъри и сме изпълнили технически и организационни мерки, които са подходящи и необходими за защита на Вашите лични данни. Нашите сървъри се управляват от НОВАТЕЛ (http://www.novatel.bg/bg/), компания, която е част от Deutsche Telekom Group. НОВАТЕЛ осигурява най-високите стандарти в бранша, независимо дали става въпрос за сигурност на информацията, стабилност на операциите, поддръжката и клиентско обслужване, което ни гарантира сигурност на информацията и непрекъсваемост на услугата. Освен това гарантираме, че всички данни за плащанията са кодирани чрез SSL технология.

Моля, имайте предвид, че въпреки предприетите от нас мерки за защита на Вашите данни, прехвърлянето на данни през интернет или други отворени мрежи никога не е напълно защитено и съществува риск личните Ви данни да станат достъпни до неупълномощени трети страни. Затова Ви приканваме да не споделяте данните си за достъп до своя профил и да ги охранявате от неоторизиран достъп. Ако Ви станат известни факти за неоторизиран достъп до Вашия профил, моля, свържете се с нас при първа възможност, за да можем да предприемем допълнителни мерки за защита на нашата инфраструктура и Вашите лични данни.

 

Сайтът използва „бисквитки“ („кукита“), за да ти предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Прочети още
СЪГЛАСЕН СЪМ